Yalıtım

ISI YALITIM (MANTOLAMA) SİSTEMLERİ

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden korunması ancak standartlara uygun yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır.

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemizde de; başta sanayi ve konut olmak üzere enerji tüketimi hızla artmaktadır. Konutlardaki enerjinin büyük bir kısmı da ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanılması ısı yalıtımı ile sağlanabilir.

Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava-yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

Isı yalıtımı binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde sürekli olarak, standartlara uygun doğru detay ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS825 "Binalarda Isı yalıtım Kuralları Standardı'na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır.

Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları "doğru detay", "nitelikli malzeme" ve "sağlıklı uygulama" şeklindedir.

Isı Yalıtımında Uyulması Gereken Temel Prensipler;

 • Yalıtım sürekli olmalıdır.
 • Yalıtım kalınlığı TS825'e göre belirlemelidir.
 • Yoğuşma Analizi TS825'e göre yapılmalıdır.
 • Isı Köprülerine karşı önlem alınmalıdır.

Isı yalıtımının faydaları nelerdir?
 • Isı yalıtımı yapılmasıyla, binadan dışarıya olan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır, dolayısıyla ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle birlikte %50 - %70 arasındadır. Yani yalıtımsız bir eviniz varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda 100 birim yakıt tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime düşürebilirsiniz. Başka bir ifadeyle ayda 100 TL yakıt faturası yerine, ayda 50 TL hatta 30 TL fatura ödersiniz.
   
 • Isı yalıtımlı duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve sıva veya boya kabarmaları (kış aylarında çok sık görülen, ama dışarıdan su sızması olarak nitelendirilen durum) oluşmaz.
   
 • Yaşanılan odalar içinde hastalanmaya neden olan bölgesel sıcak-soğuk farkları ,hava sirkülasyonu ,rutubet ve yoğuşma oluşmaz, dolayısıyla sağlık harcamaları azalır.
   
 • Isı yalıtımlı duvarların içinde difüzyon sonucu su yoğuşması oluşmayacağından, duvarlardaki malzemeler korozyona uğramaz. (örneğin inşaat çelikleri paslanıp incelmez)
   
 • Projelendirme aşamasında , ısı yalıtımına bağlı olarak daha ince dış duvar kesitleri seçilebilir. Bu da daha fazla iç alan yaratır.
   
 • Isı yalıtımlı binalar daha az yakıt yakacaklarından havayı kirletme miktarları azalır.
CEPHE UZMANINA ULAŞTIĞINIZ ANDAN İTİBAREN AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİ ALABİLİRSİNİZ...

Size randevu verilen gün ve saatte teknik ekip gelerek binanızda bir takım incelemeler yapar , bu randevuda eğer müsait olunursa yönetimin veya komisyonda görevli kişilerin bulunması daha net bilgiler alınması açısından faydalı olacaktır.


Eğer bu inceleme sonbahar veya kış aylarında yapılıyorsa bina cephesindeki ısı kayıplarının nerelerde ve ne kadar olduğunun tespiti özel termal kameralarla yapılarak olaya görsel ve fiziksel bir boyut katılacak gerekli görülen cephelerde (kuzey cephesi veya çıkma altlarında) ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı arttırılacaktır.

Doğru ve sağlıklı bir uygulama yapılabilmesi için uygulama yapılacak olan yüzeylerin tamamı incelenerek, mantolama uygulaması sırasında karşılaşılacak olan detay problemleri tespit edilecek (yüzey tamirleri , kısa kalan mermer denizlik, yağmur inişleri, klimalar, çanak antenler vs.) ve bunların çözüm yollarının neler olduğu teklif içinde anlatılacaktır. Burada amaç anahtar teslim bir iş yapmak olup sonradan yaşanılacak problemleri minimize etmektir.

Bina metrajı alınıp yapılacak olan işlerin tespiti yapıldıktan sonra eğer varsa teknik şartnamelere uygun bir şekilde detaylı teklif hazırlanacak ve yönetime sunulacaktır.Sizlere verilmiş olan bu teklifte yetkili uygulama bayii olduğumuz firmanın ön gördüğü tüm uygulama teknikleri ve malzeme sarfiyatlarına uyulacağından bahsedilir, ayrıca yine üretici firmanın teknik elemanları uygulama esnasında periyodik olarak kontroller yapacağından ve sizleri bilgilendireceğinden söz edilir.

Eğer isterseniz binanıza 3DMAX ve PHOTOSHOP çalışması yaptırabilir, iş bittiğinde binanızın nasıl görüneceğini önceden görebilir, çeşitli renk ve dekoratif süslemelerle binanızın mimarisini değiştirip ona estetik bir görünüm ve değer katabilirsiniz . Bu hizmet CEPHE UZMANI‘ın sizlere hediyesi olacaktır.

SİZ DE BİNANIZA DEĞER KATIN...

Kaliteli malzemenin kaliteli işçilikle birleşmesi çok önemlidir, CEPHE UZMANI bünyesinde çalışan ekipler Avrupa normlarına göre eğitim görmüş ve sertifika almışlardır. Her birisi kendi işinde uzmanlaşmış kişilerdir. Yalıtım sektöründe hizmet vererek ülke ekonomisine doğrudan katkı vermemin öneminin herkes farkındadır.

Özellikle renovasyon işlerinde hızlı ,temiz ve kat maliklerine rahatsızlık vermeden çalışmak çok önemlidir, CEPHE UZMANI ekipleri bu konuda maximum gayret gösterip iş bitiminde işverenlerinden teşekkür ve iş bitirme yazısı almayı kendilerine amaç edinmişlerdir.

Günümüzde firmalar ile site ve apartmanlar arasında teknik ,idari ve hukuki konuların olduğu uzun sözleşmeler yapılmakta ve herkeste üstüne düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışmaktadır. CEPHE UZMANI olarak bizlerde firmamıza ve müşterilerimize sorun yaşatacak tüm olası durumları içeren sözleşmelerle garanti altına alarak huzurlu bir şekilde görevimizi yerine getirmekteyiz.

logo
Site Haritası
Hizmetlerimiz
Müşteri Hizmetleri